• Marga Marga Apsīte virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  MargaApsīte

  Marga Apsīte

  1945
  Pedagoģe, repetitore

  Dzimusi 1945. gada 23. martā Rīgā. Beigusi Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu (1964), mācoties pie tādiem izciliem skolotājiem kā Tamāras Vītiņas, Valentīna Bļinova, Helēnas Tangijevas-Birznieces un Bellas Matisones. Augstāko izglītību ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas kultūrizglītības darba fakultātē, deju specializācijā (1981–1986).

 • Aija Aija Baumane virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  AijaBaumane

  Aija Baumane

  1932–2011
  Horeogrāfe, pedagoģe, baleta māksliniece

  Dzimusi 1932. gada 31. jūlijā Rīgā. Profesionālo izglītību guvusi Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, Helēnas Tangijevas-Birznieces klasē (1945–1953), pēc tam sākusi darbu kā Latvijas Operas un baleta teātra soliste.

 • Jānis Jānis Ērglis virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  JānisĒrglis

  Jānis Ērglis

  1962
  Dejotājs, horeogrāfs

  Dzimis 1962. gada 17. novembrī Valmierā. Mācījies Valmieras 11. varoņu vidusskolā (1970–1981). Mīlestība uz deju radusies, dejojot Ievas Adāvičas vadītajā skolas deju kolektīvā un Vairas Kraukles (Dundures) deju kolektīvā “Gauja” (1977–1981).

 • Ojārs Ojārs Grasis virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  OjārsGrasis

  Ojārs Grasis

  1935–2018
  Dejotājs-solists, horeogrāfs, pedagogs

  Dzimis 1935. gada 26. janvārī Rīgā. Mācījies Asaru pamatskolā, pēc tam Jūrmalas Pumpura vidusskolā.

 • Rolands Rolands Juraševskis virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  RolandsJuraševskis

  Rolands Juraševskis

  1949
  Horeogrāfs, kultūras dzīves organizators

  Dzimis 1949. gada 30. oktobrī Rīgā. Pirmos deju soļus apguvis tautas deju kolektīvā “Dzintariņš” Zinaīdas Zeltmates vadībā un Skolotāju nama deju kolektīvā pie E. Jercumas.

 • Taiga Taiga Ludborža virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  TaigaLudborža

  Taiga Ludborža

  1968
  Horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja

  Jau no bērnu dienām dejojusi kolektīvā “Dzirkstelīte”, vēlāk meistarību kaldinājusi tautas deju ansamblī “Liesma” un tautas deju ansambļa “Daile” studijā.

 • Imants Imants Magone virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  ImantsMagone

  Imants Magone

  1936–2008
  Horeogrāfs, pedagogs

  Dzimis 1936. gada 18. aprīlī Balvu rajona “Taureskalnā”. Pamatizglītību guvis Balvu 1. vidusskolā, pirmos deju soļus spēris M. Aizpures vadībā. Mācības turpinājis Cēsu 1. vidusskolā (1953–1955), kļūstot par Cēsu jauniešu deju kolektīva dalībnieku, kur Mildas Letiņas vadībā nodejoti vidusskolas gadi. Pēc kādas veiksmīgas uzstāšanās, viņš saņēmis uzaicinājumu dejot Valsts deju ansamblī “Sakta”. Četrus gadus studējis Latvijas Valsts universitātes Juridiskajā fakultātē (no 1955), tomēr dejas māksla ņēmusi virsroku, un visi tālākie mūža gadi veltīti dejai.

 • Jānis Jānis Marcinkevičs virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  JānisMarcinkevičs

  Jānis Marcinkevičs

  1964
  Horeogrāfs

  Dzimis 1964. gada 20. maijā Ogres rajona Tīnūžu pagastā. Pirmos deju soļus spēris 1. klasē Neredzīgo biedrības kultūras nama bērnu deju kolektīvā pie A. Gribules. Vēlāk padziļinājis praktisko pieredzi bijušā baletdejotāja Paula Toniga vadītajā tautas deju ansamblī “Vija” (1979–1985). Paralēli mācījies Rīgas Kultūras darbinieku tehnikumā (1983–1986), iegūstot klubu darba un deju kolektīvu vadītāja izglītību. Vadījis klubu “Rāzna” Rēzeknes rajonā.

 • Ilze Ilze Mažāne virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  IlzeMažāne

  Ilze Mažāne

  1954
  Horeogrāfe, pedagoģe

  Dzimusi 1954. gada 19. februārī Rīgā. Mācījusies Cēsu 1. vidusskolā. Pirmā interese par deju radusies dejojot I. Pūcīša vadītajā skolas deju kolektīvā. Profesionālo izglītību ieguvusi Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā (1976), zināšanas padziļinājusi Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas nodaļā (1981–1986).

 • Arta Arta Melnalksne virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  ArtaMelnalksne

  Arta Melnalksne

  1968–2013
  Horeogrāfe, dejas pedagoģe

  Arta Melnalksne (Mazitāne) dzimusi 1968. gada 8. augustā Rīgā. Mācījusies Rīgas 2. vidusskolā (tagad – Rīgas Valsts 2. ģimnāzija).

 • Zigurds Zigurds Miezītis virsvadītājs , Svētki Pasaulē
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  ZigurdsMiezītis

  Zigurds Miezītis

  1933–2011
  Horeogrāfs, pedagogs

  Viens no aktīvākajiem un daudzpusīgākajiem latviešu tautas dejas tradīcijas kopējiem un uzturētājiem Ziemeļamerikā, aktīvi veicinājis sadarbību starp Latvijā un trimdā dzīvojošajiem horeogrāfiem un dejotājiem.

 • Iluta Iluta Mistre virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  IlutaMistre

  Iluta Mistre

  1969
  Horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja

  Dzimusi Lielvārdē. 1987. gadā absolvējusi E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolu un sākusi studēt dejas pedagoģiju Kultūras darbinieku tehnikumā. Prasmes tautas dejās papildinātas, dejojot tautas deju ansamblī “Lāčplēsis” Vaira Ceimera un Daumanta Ola vadībā. Ieguvusi maģistra grādu dejas pedagoģijā.

 • Zanda Zanda Mūrniece virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  ZandaMūrniece

  Zanda Mūrniece

  1970
  Horeogrāfe

  Dzimusi 1970. gada 15. augustā Saldū. Dejas pamatus apguvusi tautas deju ansambļa “Kursa” dejotāju rindās, skolotājas Veltas Lodiņas vadībā. Beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas nodaļu (1988–1992), Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti (1997) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultāti (2002).

 • Vilis Vilis Ozols virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  VilisOzols

  Vilis Ozols

  1923–2011
  Horeogrāfs, kultūras darbinieks

  Dzimis 1923. gada 20. martā Jelgavas apriņķa Valgundes pagasta “Mežgaiļos”. Mācījies Jelgavas skolotāju institūtā (1941–1943).

 • Jānis Jānis Purviņš virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  JānisPurviņš

  Jānis Purviņš

  1971
  Dejotājs, horeogrāfs, dejas pedagogs, organizators

  Dzimis 1971. gada 4. jūnijā Rīgā. Pamatizglītību ieguvis Rīgas 4. vidusskolā (tagad – Rīgas Angļu ģimnāzija) (1977–1989). Pēc tam mācījies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas nodaļā, kuru pabeidza 1993. gadā. 1998. gadā sācis studēt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, kur 2000. gadā aizstāvējis maģistra grādu pedagoģijā. 2006. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās.

 • Ingrīda Edīte Ingrīda Edīte Saulīte virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  Ingrīda EdīteSaulīte

  Ingrīda Edīte Saulīte

  1935
  Pedagoģe, horeogrāfe

  Viena no Deju svētku spilgtākajām un aktīvākajām personībām.

  Dzimusi 1935. gada 24. oktobrī Rīgā. Pirmo izglītību guvusi Rīgas 19. septiņgadīgajā skolā, paralēli apmeklējusi Beatrises Vīgneres plastikas skolu, pēc tam – Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu (1946–1952).

 • Gunta Gunta Skuja virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  GuntaSkuja

  Gunta Skuja

  1963
  Horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja

  Dzimusi 1963. gadā 8. maijā Saldū. Mācoties Saldus 2. vidusskolā, uzsāk dejot tautas deju ansamblī “Kursa” pie vadītājas Veltas Lodiņas. Šeit parādījusies mīlestība uz deju un likti pirmie soļi nākamās profesijas izvēlē.

 • Uldis Uldis Šteins virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  UldisŠteins

  Uldis Šteins

  1935-2023
  Horeogrāfs, dejas pedagogs, inženieris, kino ražošanas organizators

  Dzimis 1935. gada 28. jūlijā Rīgā. Pēc Rīgas Politehniskā institūta beigšanas (1959) sācis strādāt Rīgas Kinostudijā kā galvenais inženieris (1968–1978), vēlāk kā direktora vietnieks (1978–1990) un direktors (1990–1998), pasniedzis kinotehnoloģiju Latvijas Kultūras akadēmijā.

 • Osvalds Osvalds Štrauss virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  OsvaldsŠtrauss

  Osvalds Štrauss

  1927–2014
  Horeogrāfs, pedagogs

  Dzimis 1927. gada 8. jūlijā Kalnciema pagastā. Mācījies Kalnciema pamatskolā, Valsts Bulduru dārzkopības-biškopības skolā, Bulduru dārzkopības tehnikumā, kā arī beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultāti (1967). Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas katedrā aizstāvējis un ieguvis pedagoģijas maģistra grādu par tēmu “Skolu jaunatnes sagatavošana deju svētkiem un to pedagoģiskais aspekts” (1997).

 • Uldis Uldis Žagata virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  UldisŽagata

  Uldis Žagata

  1928–2015
  Baleta mākslinieks, horeogrāfs

  Dzimis 1928. gada 17. martā Jeru pagasta “Pērlēs”. Mācījies Rīgas Horeogrāfijas skolā (1944–1948). Pēc skolas beigšanas kļuvis par Operas un baleta teātra solistu (1948–1968), izcilu raksturlomu atveidotāju.

Uz augšu