• Ieva Ieva Adāviča virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  IevaAdāviča

  Ieva Adāviča

  1945
  Horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja

  Dzimusi 1945. gada 24. decembrī Liepājā. Dejas mākslas pamatus apguvusi Liepājas baleta studijā pie L. Bubera. Beigusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu (1963–1967), paralēli gūstot praktisku pieredzi tautas deju ansamblī “Liesma” pie Imanta Magones (1964–1966).

 • Dace Dace Adviljone virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  DaceAdviljone

  Dace Adviljone

  1970
  Pedagoģe, horeogrāfe, deju kolektīva vadītāja

  Dace Adviljone augstāko izglītību ir ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā horeogrāfijas nozarē. Mācījusies pie latviešu horeogrāfes un baletdejotājas Aijas Baumanes, kā arī dejojusi viņas vadītajā deju kolektīvā “Rotaļa”.

 • Selga Selga Apse virsvadītājs , Svētki Pasaulē
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  SelgaApse

  Selga Apse

  1973
  Horeogrāfe

  Dzimusi 1973. gada 18. novembrī Toronto, Kanādā. Pirmos deju soļus spērusi jau agrā bērnībā deju kopā “Mazais Diždancītis” un “Diždancītis”. Absolvējusi Toronto latviešu skolu (1986), ASV Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskolu (1990) un Kloda Vatsona mākslas skolu (Claude Watson School for the Arts, 1991), kā arī studējusi Jorkas Universitātē (York University) (absolvēta 1996) un apguvusi Ienākumu pārvaldītāju programmu (Income Managers Program, IMP) programmu mārketinga un finanšu pārvaldības specialitātē (1996–1997).

 • Marga Marga Apsīte virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  MargaApsīte

  Marga Apsīte

  1945
  Pedagoģe, repetitore

  Dzimusi 1945. gada 23. martā Rīgā. Beigusi Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu (1964), mācoties pie tādiem izciliem skolotājiem kā Tamāras Vītiņas, Valentīna Bļinova, Helēnas Tangijevas-Birznieces un Bellas Matisones. Augstāko izglītību ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas kultūrizglītības darba fakultātē, deju specializācijā (1981–1986).

 • Taisa Taisa Aruma virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  TaisaAruma

  Taisa Aruma

  1940
  Pedagoģe, horeogrāfe, kultūras darbiniece

  Dzimusi 1940. gada 13. augustā Alūksnes rajona Pededzes pagastā. Jau bērnībā uzsākusi dejot Lejasciema pamatskolas deju kolektīvā.

 • Dagmāra Dagmāra Bārbale virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  DagmāraBārbale

  Dagmāra Bārbale

  1991
  Horeogrāfe, dejas pedagoģe

  Dagmāra Bārbale (Leja) dzimusi 1991. gada 23. janvārī Smiltenē. Dejotājas gaitas uzsākusi jau divarpus gadu vecumā Smiltenes kultūras centra bērnu deju kolektīvā, pēc tam turpinājusi dejot Tautas deju ansamblī “Ieviņa”.

 • Skaidrīte Skaidrīte Darius virsvadītājs , Svētki Pasaulē
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  SkaidrīteDarius

  Skaidrīte Darius

  1927
  Horeogrāfe

  Dzimusi 1927. gada 6. novembrī Balvu pagastā, skolotāju Arnolda un Olgas Skrīveru ģimenē. Aizpurves pamatskolā uzsāktās skolas gaitas turpina Balvu vidusskolā un tās pabeidz Vācijā, Saules ģimnāzijā. Pāris gadus S. Darius pavada Anglijā, bet 1950. gadā pārceļas uz dzīvi Austrālijā, Kanberā. Austrālijas Nacionālajā universitātē iegūst akadēmisko grādu humanitārajās zinātnēs (1960) un iesaistās darbā Universitātes datoru nodaļā.

 • Ilmārs Ilmārs Dreļs virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  IlmārsDreļs

  Ilmārs Dreļs

  1966
  Horeogrāfs, folklorists

  Latgales novada folkloras kopējs un popularizētājs, tautas mūzikas instrumentu meistars.

  Dzimis 1966. gada 24. decembrī Viļānos. Beidzis Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu (1989), pēc tam izglītību turpinājis Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas nodaļā, ko absolvējis 1998. gadā.

 • Elga Elga Drulle virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  ElgaDrulle

  Elga Drulle

  1932
  Baletmeistare, režisore

  Dzimusi 1932. gada 24. martā Rīgā. Mācījusies Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, 1959. gadā beigusi Maskavas Valsts Teātra mākslas institūtu. Darba gaitas sākusi Rīgas Operetes teātrī kā galvenā baletmeistare (1959–1964).

 • Jānis Jānis Ērglis virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  JānisĒrglis

  Jānis Ērglis

  1962
  Dejotājs, horeogrāfs

  Dzimis 1962. gada 17. novembrī Valmierā. Mācījies Valmieras 11. varoņu vidusskolā (1970–1981). Mīlestība uz deju radusies, dejojot Ievas Adāvičas vadītajā skolas deju kolektīvā un Vairas Kraukles (Dundures) deju kolektīvā “Gauja” (1977–1981).

 • Rolands Rolands Juraševskis virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  RolandsJuraševskis

  Rolands Juraševskis

  1949
  Horeogrāfs, kultūras dzīves organizators

  Dzimis 1949. gada 30. oktobrī Rīgā. Pirmos deju soļus apguvis tautas deju kolektīvā “Dzintariņš” Zinaīdas Zeltmates vadībā un Skolotāju nama deju kolektīvā pie E. Jercumas.

 • Ilze Ilze Mažāne virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  IlzeMažāne

  Ilze Mažāne

  1954
  Horeogrāfe, pedagoģe

  Dzimusi 1954. gada 19. februārī Rīgā. Mācījusies Cēsu 1. vidusskolā. Pirmā interese par deju radusies dejojot I. Pūcīša vadītajā skolas deju kolektīvā. Profesionālo izglītību ieguvusi Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā (1976), zināšanas padziļinājusi Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas nodaļā (1981–1986).

 • Zanda Zanda Mūrniece virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  ZandaMūrniece

  Zanda Mūrniece

  1970
  Horeogrāfe

  Dzimusi 1970. gada 15. augustā Saldū. Dejas pamatus apguvusi tautas deju ansambļa “Kursa” dejotāju rindās, skolotājas Veltas Lodiņas vadībā. Beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas nodaļu (1988–1992), Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti (1997) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultāti (2002).

 • Jānis Jānis Purviņš virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  JānisPurviņš

  Jānis Purviņš

  1971
  Dejotājs, horeogrāfs, dejas pedagogs, organizators

  Dzimis 1971. gada 4. jūnijā Rīgā. Pamatizglītību ieguvis Rīgas 4. vidusskolā (tagad – Rīgas Angļu ģimnāzija) (1977–1989). Pēc tam mācījies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas nodaļā, kuru pabeidza 1993. gadā. 1998. gadā sācis studēt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, kur 2000. gadā aizstāvējis maģistra grādu pedagoģijā. 2006. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās.

 • Ingrīda Edīte Ingrīda Edīte Saulīte virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  Ingrīda EdīteSaulīte

  Ingrīda Edīte Saulīte

  1935
  Pedagoģe, horeogrāfe

  Viena no Deju svētku spilgtākajām un aktīvākajām personībām.

  Dzimusi 1935. gada 24. oktobrī Rīgā. Pirmo izglītību guvusi Rīgas 19. septiņgadīgajā skolā, paralēli apmeklējusi Beatrises Vīgneres plastikas skolu, pēc tam – Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu (1946–1952).

 • Gunta Gunta Skuja virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  GuntaSkuja

  Gunta Skuja

  1963
  Horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja

  Dzimusi 1963. gadā 8. maijā Saldū. Mācoties Saldus 2. vidusskolā, uzsāk dejot tautas deju ansamblī “Kursa” pie vadītājas Veltas Lodiņas. Šeit parādījusies mīlestība uz deju un likti pirmie soļi nākamās profesijas izvēlē.

 • Rita Rita Spalva virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  RitaSpalva

  Rita Spalva

  1953
  Pedagoģe, horeogrāfe

  Dzimusi 1953. gada 24. jūnijā Daugavpils rajona Šederē. Absolvējusi Daugavpils 1. vidusskolu (1970), pēc tam mācījusies Rīgas Kultūras darbinieku tehnikumā (1972–1973) un Pēterburgas Kultūras akadēmijas Horeogrāfijas nodaļā (1974–1978). Beigusi Pēterburgas Teātra akadēmijas skatuves kustību asistentūru (1982–1986) un studējusi Latvijas Universitātes doktorantūrā (1998–2002).

 • Guna Guna Trukšāne virsvadītājs
  Aizvērt Iepriekšējā Nākamā
  GunaTrukšāne

  Guna Trukšāne

  1983
  Deju pasniedzēja, horeogrāfe

  Guna Trukšāne dzimusi un augusi Jelgavā, kur 2002. gadā absolvējusi Jelgavas 2. ģimnāziju. 2009. gadā ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmā “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”.

Uz augšu