Aizvērt

Taiga Ludborža

1968
Horeogrāfe, deju kolektīvu vadītāja

Jau no bērnu dienām dejojusi kolektīvā “Dzirkstelīte”, vēlāk meistarību kaldinājusi tautas deju ansamblī “Liesma” un tautas deju ansambļa “Daile” studijā.

Deju kolektīvus vada jau kopš 16 gadu vecuma. 1994. gadā T. Ludborža nodibināja deju kopu “Bramaņi”, kas sākotnēji bija Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas paspārnē, vēlāk – Nacionālo bruņoto spēku paspārnē, bet kopš 2011. gada darbojas kā VEF Kultūras pils deju kolektīvs. Deju kopa “Bramaņi” T. Ludboržas vadībā ar panākumiem piedalās dziesmu un deju svētkos, pilsētas un valsts mēroga konkursos un skatēs, kā arī ārvalstu festivālos un koncertturnejās. Regulāri tiek iestudētas jaunas dejas un interesanti deju uzvedumi.

Paralēli horeogrāfe nodibināja vidējās paaudzes deju kolektīvu “Videnieki”. Laika gaitā dalībnieku sastāvs mainījās, arvien mazāk pārstāvot Kārļa Videnieka 77. vidusskolas skolēnus un skolēnu vecākus, bet aizvien vairāk turpinot kopt T. Ludboržas vadītā jauniešu deju kolektīva “Bramaņi” tradīcijas. Lai veicinātu jauniešu deju kolektīva “Bramaņi” trīsdesmitgadnieku pāriešanu uz vidējās paaudzes deju kolektīvu, T. Ludborža apvienoja abu kolektīvu dejotājus, nodibinot vidējās paaudzes deju kolektīvu “Dižbramaņi”. Mākslinieces izveidotā deju kopa “Dižbramaņi” ar panākumiem piedalās pilsētas un valsts mēroga koncertos, konkursos, skatēs un festivālos, kā arī dodas ārzemju viesturnejās. “Vislielākais prieks ir par atnākušajiem puišiem – sportistiem un datoristiem –, kuri līdz šim bija tikai smējušies par tiem, kuri dejo. Ir liels gandarījums redzēt, ka viņiem ne tikai sanāk, bet arī patīk. Tagad viņi saprot, ka deja prasa ne mazāk izturības un koncentrēšanās spējas kā sports.” (Aizkustinošais mirklis. Deju svētki ir kā jaunas attiecības. Diena.lv. 2013. g. 4. jūl.)

Horeogrāfe ir autore virknei jaundeju, kas dejotas deju svētkos un prēmētas jaunrades deju konkursos, piemēram, “Es meitiņa kā rozīte”, “Kas tur mežā brakšķēja”, “Nu atnāca vasariņa”, “Skaista mana tēvu sēta”, “Es adīju dancodama”, “Dievs man deva maizes zemi”, “Lecamdancis” un daudzas citas. T. Ludborža ir vairāku deju lielkoncertu organizatore – dižkoncerta “Viss atkal ir kā senāk” režisore un scenāriste (2014), “Danču nakts Limbažos” deju lieluzveduma idejas autore un mākslinieciskā vadītāja (2016), “2. Danču nakts Limbažos” deju lielkoncerta “Izrakstīju goda kreklu” virsvadītāja (2018), kā arī piedalījusies daudzu citu pasākumu un festivālu sagatavošanā. “Deju lieluzvedums ir kā kamoliņš, ko koncerta gaitā pakāpeniski ritinās vaļā, izstāstot stāstu un dāvājot klātesošajiem patiesas emocijas. Kad mēs esam patiesi – mēs esam skaisti, kad mēs esam skaisti – mūs mīl, kad mūs mīl – mēs esam laimīgi.” (Kamala, Aija. Vērienīgā “Danču nakts Limbažos”. Visitlimbazi.lv. 2016. g. 9. maijs)

Pirmo reizi virsvadītājas godā horeogrāfe ievēlēta 14. Deju svētkos, vadot triju savu deju “Ai, zaļā birztaliņa”, “Lai sakūru uguntiņu” un “Lepna, lepna tā pļaviņa” izpildījumu.

14.–16. Deju svētku virsvadītāja, vairāku deju lielkoncertu virsvadītāja, Limbažu apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, kā arī piedalījusies deju konkursu žūrijas darbā.

Taiga Ludborža - Dziesmu un Deju svētku tradīciju turpināšana

Uz augšu