Aizvērt

Selga Apse

1973
Horeogrāfe

Dzimusi 1973. gada 18. novembrī Toronto, Kanādā. Pirmos deju soļus spērusi jau agrā bērnībā deju kopā “Mazais Diždancītis” un “Diždancītis”. Absolvējusi Toronto latviešu skolu (1986), ASV Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskolu (1990) un Kloda Vatsona mākslas skolu (Claude Watson School for the Arts, 1991), kā arī studējusi Jorkas Universitātē (York University) (absolvēta 1996) un apguvusi Ienākumu pārvaldītāju programmu (Income Managers Program, IMP) programmu mārketinga un finanšu pārvaldības specialitātē (1996–1997).

Profesionālās darba gaitas saistītas ar finanšu pārvaldības darbību Kanādas Nacionālajā baletā (1997–2009), Toronto Simfoniskajā orķestrī (2010–2012) un Kanādas Olimpiskajā fondā (no 2013), tomēr kā sirdslieta vienmēr palikusi deja. Kopš 1994. gada horeogrāfes liktenis savijies ar Toronto “Daugavas vanagu” deju grupu “Daugaviņa”, kur māksliniece sākumā dejojusi, bet 1995. gadā pārņēmusi kolektīva māksliniecisko vadību. Deju grupa S. Apses vadībā aktīvi uzstājas koncertos Latviešu centrā Toronto, Sidrabenē, kā arī dziesmu un deju svētkos ASV, Kanādā un Latvijā.

S. Apse uzsver, ka cenšas savos dejotājos attīstīt cieņu pret latviešu deju, mācot gan “mantojuma” dejas, gan jaunas horeogrāfijas un liekot pie sirds, cik svarīgi nodejot tās precīzi un ar izjūtu. S. Apse ir pārliecināta, ka ļoti daudziem dejotājiem “Daugaviņa” ir vienīgais veids, kā iesaistīties latviešu sabiedrībā. Ārpus ģimenes tā ir vienīgā saikne ar Latviju un latviešu kultūru: “Dejošana “Daugaviņā” viņiem ir tilts uz latvietību.” (Kokareviča, Dace. Dejošana ir tilts uz latvietību. La.lv. 2017. g. 24. okt.)

Tieši tādēļ kā svarīgu savas dzīves uzdevumu māksliniece vienmēr ir izcēlusi latvietības kopšanu trimdā, latviešu tautas folkloras un dejas popularizēšanu. Šī mērķa vadīta, viņa piedalījusies dažādos semināros, nometnēs, konferencēs un vasaras skolās, piemēram, Jauniešu seminārā 2 x 2 (2006, 2008) un Pasaules Brīvo latviešu apvienības rīkotajā konferencē ar referātu “Tautas dejas Kanādā” (2014).

Paralēli māksliniece iesaistījusies trimdas latviešu dziesmu svētku veidošanā un guvusi plašu pieredzi to vadīšanā. Bijusi XIII Latviešu dziesmu svētku Kanādā tautas deju nozares locekle un deju lieluzveduma mākslinieciskā vadītāja (2009), XI (2000) un XIV (2014) Latviešu dziesmu svētku Kanādā rīcības komitejas locekle, tautas deju nozares vadītāja un deju lieluzveduma mākslinieciskā vadītāja, kā arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku virsvadītāja (2018) un XV Latviešu dziesmu svētku Kanādā rīcības komitejas vicepriekšsēde un tautas deju nozares vadītāja (2019).

Vienlaikus daudzpusīgā māksliniece radījusi virkni jaundeju, kas guvušas atzinību un tikušas godalgotas ASV un Kanādas Latviešu dziesmu svētku jaunrades deju konkursos, piemēram, pirmo vietu ieguva kompozīcijas “Aizalaida sauleite” (2012), “Makaidū” (2002) un “Jaukāki jaukti” (1997), bet trešo vietu – “Tur man tika” (2004).

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku virsvadītāja (2018).

Apbalvota ar Daugavas Vanagu Atzinības rakstu (2009) un Kanādas latviešu Nacionālās apvienības Atzinības rakstu (2005).

Selga Apse - Pirmā pieredze kā Dziesmu un Deju svētku virsvadītājai

Selga Apse - Deju svētku repertuārs Latvijā un Kanādā

Uz augšu