Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Ģērbies, saule, sudrabota Anita Kuprisa (1958) Tautasdziesma 1990 3
Teici, teici, valodiņa Jānis Cimze (1814-1881) Jānis Neilands 1985 3
Ar dziesmu dzīvībā Pēteris Plakidis (1947-2017) Jānis Peters 1980 3
Nāc man līdz Emīls Dārziņš (1875-1910) Kārlis Jēkabsons 1977 3
Latvijas PSR himna Anatols Liepiņš (1907-1984) Fricis Rokpelnis, Jūlijs Vanags 1948 3
Ļeņinam Imants Kalniņš (1941) Imants Ziedonis 1973 3
Mirdzi kā zvaigzne Emīls Dārziņš (1875-1910) Kārlis Jēkabsons 1965 3
Dziesma par Ļeņinu Aleksandrs Holminovs (1925) J.Kameņeckis 1965 3
Ilmeņezers Marians Kovaļs (1907-1971) M. Matusovskis 1960 3
Dzied', māsiņa, tu pret mani Romualds Jermaks (1931) Tautasdziesma 2003 3
Migla, migla/ Partizānu dziesma Jānis Ozoliņš (1908-1981) Jūlijs Vanags 1955 3
Baltā ieva Aleksandrs Svešņikovs (1890-1980) Krievu tautasdziesma 1950 3
Šodien Ādolfs Skulte (1909-2000) Arvīds Skalbe 1950 3
Nebrauc tik dikti Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1970 3
Birzēm rotāts Gaiziņš Volfgangs Dārziņš (1906-1962) Kārlis Jēkabsons 1933 3
Atmaksas diena Jāzeps Vītols (1863-1948) Vilis Plūdonis 1948 3
Līgo dziesmas - II virkne Pāvuls Jurjāns (1866-1948) Tautasdziesma 1926 3
Neba maize pate nāca Selga Mence (1953) Tautasdziesmas vārdi 1998 3
Ai, tu, zaļā līdaciņa Arvīds Žilinskis (1905-1993) Tautasdziesma 1965 3
Dieva gods/ Tā debess slavē 1873 Ludvigs van Bēthovens Tā debess izteic 3
Uz augšu