Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Visskaistākā meitene D. Dinevs Bulgāru tautasdziesma 1970 2
Dzimtenes vasara Ādolfs Skulte (1909-2000) Gunārs Selga 1970 2
Es uzkāpu kalniņā Marija Gubene Tautasdziesma 1970 2
Trīs dienas Jozs Tallats-Kelpša Lietuviešu tautasdziesma 1970 2
Ienaida negaisi Aleksandrs Berezins Revolucionārā dziesma, G. Križižanovska vārdi 1970 2
Dziesma par partiju Marģers Zariņš (1910-1993) Alfrēds Krūklis 1965 2
Gods Dievam augstībā Jurjānu Andrejs (1856-1922) Lūkas evanģ. 2: 14 1895 2
Svētku himna/ Latvji, brāļi Jurjānu Andrejs (1856-1922) Jurjānu Andrejs 1888 2
Motette/ Cik mīlīgas Oskars Šepskis (1850-1915) Sv.rakstu vārdi 1888 2
Tiesā, ak Dievs! Fēlikss Mendelszons-Bartoldi (1809-1847) 43. Dāvida dziesma 1888 2
Vakarjunda/ Svēts mantojums Jānis Norvilis (1906-1994) Leonīds Breikšs 1990 2
Balta puķe Jānis Neilands (1831-1900) Tautasdziesma 1873 2
Gods Dievam augstībā Morics Hauptmanis (1792-1868) Sv.rakstu vārdi 1880 2
Es meitiņa kā rozīte Tālivaldis Ķeniņš (1919-2008) Tautasdziesma 1990 2
Mūsu Tēvs debesīs Jurjānu Andrejs (1856-1922) Mateja evanģ. 6: 9-14 1910 2
Lūgšana Imants Kalniņš (1941) Knuts Skujenieks 1990 2
Es karāi aiziedams Romualds Jermaks (1931) Tautasdziesma 1990 2
Latviski lai atskan dziesmas! Baumaņu Kārlis (1835-1905) Lapas Mārtiņs 1880 2
Pie tēvu zemes dārgās Emīls Dārziņš (1875-1910) Fridrihs Šillers, atdzejojis Auseklis 1990 2
Dzimtene klausās Dmitrijs Šostakovičs (1906-1975) Jevgeņijs Dolmatovskis 1977 2
Uz augšu