Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Celies un top' apgaismota Kristians Palmers 1873 1
Es dziedāju, man jādzied Francis Abts (1819-1885) 1873 1
Tevi, Kristus, pielūdzam Džovanni Pjerluidži Palestrīna (1525-1594) 1910 1
Kad Kristus, tas kungs Georgs Frīdrihs Hendelis (1685-1759) 1910 1
Mans miers lai ir ar jums Francis Šūberts (1797-1828) 1910 1
Mūs' debesvaldnieka slavu Dmitrijs Bortņanskis (1751-1825) 1910 1
Uz jūras Eduards Veidenbergs 1910 1
Daļa no kantātes Olafs Trigvasons Edvards Grīgs (1843-1907) 1910 1
Processionale Rihards Dubra (1964) 135.[136.] psalms 2003 1
Cekulaina zīle dzied Zigmārs Liepiņš (1952), Sigvarda Kļavas apdare 2008 1
Dievs kungs, Dievs kungs Bernhards H. Kleins (1793-1832) 1873 1
Rīta svētums Francis Abts (1819-1885) 1873 1
Tas Kungs ir Dievs Vilhelms Bergners jun. (1837-1907) 1880 1
Neizsmeļams ir Kungs Fēlikss Mendelszons-Bartoldi (1809-1847) 1880 1
Kas staigā Visaugstākā garīgā ceļus Bernhards H. Kleins (1793-1832) 1880 1
Es teikšu to Kungu Ernsts Frīdrihs Gēblers 1880 1
Dies irae no Rekviēma Volfgangs Amadejs Mocarts (1756-1791) 1880 1
Tās debesis izteic no oratorijas Pasaules radīšana Jozefs Haidns (1732-1809) 1880 1
Patriotiskā dziesma/ Maskava Mihails Gļinka (1807-1857) 1960 1
Svētku maršs A. Trūbe 1880 1
Uz augšu