Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Cik tu esi skaista Eugens Suhoņs (1908-1993) Atdz. M. Leja-Krūmiņa 1965 2
Klusajā vakarā Jons Šveds Lietuviešu tautasdziesma (atdz. M.Vintere) 1965 2
Dieva lūgums Jāzeps Vītols (1863-1948) Augusts Kažoks 1910 2
Priedes Valters Kaminskis (1929-1997) Arvīds Skalbe 1960 2
Meitas gūla dābolē [ābolā] Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1960 2
Ziedi, ziedi, papuvīte! Jēkabs Graubiņš (1886-1961) Tautasdziesma 1960 2
Aiz azara augsti kolni Jūlijs Rozītis (1880-1952) Latgaliešu tautasdziesma 1960 2
Jaunais laiks Jāzeps Mediņš (1877-1947) Rainis 1950 2
Kalnā kāpu lūkoties - koris no operas Uz jauno krastu Marģers Zariņš (1910-1993) Tautasdziesmas vārdi 1960 2
Tek saulīte tecēdama Jēkabs Graubiņš (1886-1961) Tautasdziesma 1990 2
Uz jauno krastu - koris no operas Uz jauno krastu Marģers Zariņš (1910-1993) Fricis Rokpelnis 1960 2
Jo dziedāju, jo skanēja Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1955 2
Nevis slinkojot un pūstot Jurjānu Andrejs (1856-1922) Františeks Čelakovskis (atdzejojis Juris Alunāns) 1910 2
Stādīju ieviņu Jurjānu Andrejs (1856-1922) Tautasdziesma 1910 2
Tautiešami roku devu Jurjānu Andrejs (1856-1922) Tautasdziesma 1910 2
Spīdēt spīdēj' mēness Aleksandrs Svešņikovs (1890-1980) Krievu tautasdziesma 1955 2
Ar kaujas saucieniem uz lūpām Marģers Zariņš (1910-1993) Jānis Akuraters 1955 2
Kādi augsti kalni Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Rainis 1960 2
Lakstīgala kroni pina Arvīds Žilinskis (1905-1993) Tautasdziesma 1990 2
Dievs kungs ir mūsu stiprā pils Mārtiņš Luters Korālis 1873 2
Uz augšu