Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Dieva gods/ Tā debess slavē 1873 Ludvigs van Bēthovens Tā debess izteic 3
Plūst tālēs Aragva Gruzīnu tautasdziesma 1955 1
Pie Volgas A. Popovs Krievu tautasdziesma 1965 1
Svētku maršs A. Trūbe 1880 1
Kūru vīri, latvju dēli A.Rubecs Fricis Brīvzemnieks 1880 1
Daugavas zvejnieku dziesma/ Daugviņa māmuliņa Ādams Ore (1855-1927) Fricis Brīvzemnieks 1993 1
Kur tu augi, daiļa meita Ādams Ore (1855-1927) Tautasdziesma 1888 1
Trīs meitiņas saderēja Ādolfs Ābele (1889-1967) Tautasdziesma 1931 1
Aiz upītes meitas dzied Ādolfs Ābele (1889-1967) Tautasdziesma 1931 2
Lūgšana Ādolfs Ābele (1889-1967) Visvaldis Sanders 1933 1
Dievzemīte Ādolfs Skulte (1909-2000) Augusts Pārslietis 1938 1
Šodien Ādolfs Skulte (1909-2000) Arvīds Skalbe 1950 3
Darbam slava Ādolfs Skulte (1909-2000) Valdis Lukss 1950 1
Dzimtenes vasara Ādolfs Skulte (1909-2000) Gunārs Selga 1970 2
Mūsu atbalss Agris Engelmanis (1936) Olafs Gūtmanis 1985 1
No zvejnieku soļiem Agris Engelmanis (1936) Olafs Gūtmanis 1990 1
Meža malā deg uguns Agris Engelmanis (1936) Ilga Rismane 1998 1
Tai rītā Agris Engelmanis (1936) Vaira Kamara 1998 1
Liepu taka Agris Engelmanis (1936) Olafs Gūtmanis 1998 1
Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa Aivars Broks (1955) Latgaliešu tautasdziesma 2003 1
Uz augšu