Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Kur tu iesi, jauns puisīti Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1990 2
Melodijas Pēteris Barisons (1904-1947) Jānis Sudrabkalns 1990 2
Div' dūjiņas gaisā skrēja Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma 1880 2
Teci, teci, kumeliņi Oskars Šepskis (1850-1915) Tautas dziesma 1880 2
Bezdelīgām aizejot Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Auseklis 1980 2
Trimpula Baumaņu Kārlis (1835-1905) Auseklis 1880 2
Strēlnieku dzīvība sarkanā Oļģerts Grāvītis (1926-2015) Jānis Peters 1980 2
Nu ar Dievu, Vidzemīte [Nu ar Dievu, Vid(Kur)zemīte] Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1873 2
Ej, bāliņi, lūkotiesi Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1895 2
Div' dzelteni kumeliņi Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1977 2
Ej, saulīte, drīz pie Dieva! Pāvuls Jurjāns (1866-1948) Tautasdziesma 1910 2
Ļeņins, partija, miers Serafims Tuļikovs (1914-2004) Ļevs Ošaņins 1965 2
Kurš putniņš dzied tik koši? Jānis Kalniņš (1904-2000) Tautasdziesma 1933 2
Brinzu rītā čigāns ēd Zoltans Kodājs (1882-1967) Ungāru tautasdziesma 1965 2
Zvejnieka dziesma Jānis Ozoliņš (1908-1981) Jūlijs Vanags 1950 2
Dzimtene mana no operas Dzīvība par caru (Ivans Susaņins) Mihails Gļinka (1807-1857) Sergejs Gorodeckis 1950 2
Birztaliņa Jānis Zālītis (1884-1943) Kārlis Jekabsons 1926 2
Brīvība Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Auseklis 1926 2
Biķeris miroņu salā Jānis Zālītis (1884-1943) Jānis Poruks 1926 2
Sapņu tālumā Emīls Dārziņš (1875-1910) Aspazija 1926 2
Uz augšu