Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Mūs ved Staļina griba Vano Muradeli (1908-1970) A. Surkovs 1948 2
Pūt, vējiņi Imants Ramiņš (1943) Tautasdziesma 2008 2
Dzērājpuisis bēdājāsi Emilis Melngailis (1874-1954) dainu vārdi 1910 2
Imanta Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Andrejs Pumpurs 1910 2
Rozīte Jēkabs Mediņš (1885-1971) Rainis 1948 2
Gājēja dziesma naktī/ Tu, kas mīti debesīs Jāzeps Vītols (1863-1948) Johans Volfgangs Gēte (atdzejojis Juris Alunāns) 1910 2
Maldi Jānis Cīrulis (1897-1962) Kārlis Skalbe 1931 2
Lai Padomju valstij ir slava Boriss Aleksandrovs (1905-1994) A.Šilovs (atdz. M.Vinogradovs) 1948 2
Taisām tiltu pār Daugavu Jēkabs Graubiņš (1886-1961) Tautasdziesma 1938 2
Kur gāji, puisīti Jurjānu Andrejs (1856-1922) Tautasdziesma 1931 2
Svešāi zemē Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1938 2
Tev mūžam dzīvot, Latvija Jānis Mediņš (1890-1966) Vilis Plūdonis 1990 2
Redz, kur jāja div' bajāri Jānis Kalniņš (1904-2000) Tautasdziesma 1931 2
Precēj' mani precinīki Jurjānu Andrejs (1856-1922) Latgaliešu tautasdziesma 1931 2
Demokrātiskās jaunatnes himna Anatolijs Novikovs (1896-1984) Ļevs Ošaņins (atdz. Paula Līcīte) 1948 2
Maza biju, bet jau gudra Oļģerts Grāvītis (1926-2015) Tautasdziesma 1965 2
Mana tēvija Jāzeps Vītols (1863-1948) Andrejs Pumpurs 1910 2
Mugurdancis Marģers Zariņš (1910-1993) Tautasdziesma 1950 2
Dzimtene Jānis Ozoliņš (1908-1981) Valija Brutāne 1965 2
Aiz upītes meitas dzied Ādolfs Ābele (1889-1967) Tautasdziesma 1931 2
Uz augšu