Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Krauklīt's sēž ozolā Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1888 4
Stāvēju, dziedāju Jūlijs Rozītis (1880-1952) Tautasdziesma 1977 4
Līgo dziesmas - sešu melodiju virkne Vīgneru Ernests (1850-1933) Tautasdziesma 1895 4
Senatne Emilis Melngailis (1874-1954) Rainis 1938 4
Līgo dziesmas - 10 melodiju virkne/ Jāņu dziesmas Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1880 4
Kā gulbji [balti padebeši iet] Kārlis Kažociņš (1886-1920) Eduards Veidenbaums 1931 4
Latvijā Pēteris Barisons (1904-1947) Jānis Akuraters 1990 4
Saule, Pērkons, Daugava Mārtiņš Brauns (1951) Rainis 1990 4
Mūsu Tēvs debesīs no kantātes Dievs, tava zeme deg Lūcija Garūta (1902-1977) Mateja evanģ. 6: 9-14 1990 4
Ziedi, mana linu druva Jēkabs Mediņš (1885-1971) Jānis Grots 1948 3
Tēvu zemei Jēkabs Mediņš (1885-1971) Bernhards Kasars 1948 3
Sveiciens Padomju Latvijai Jānis Ozoliņš (1908-1981) Jānis Sudrabkalns 1948 3
Trīcēj' kalni, skanēj' meži Jēkabs Graubiņš (1886-1961) Tautasdziesma 1931 3
Rīgā pirku sirmu zirgu Jāzeps Vītols (1863-1948) Tautasdziesmas vārdi 1938 3
Kalējiņi, bāleliņi Leonīds Vīgners (1906-2001) Rūdolfs Blaumanis 1948 3
Beidzamās rozes Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1960 3
Mana dzimtene (krievu valodā) Anatolijs Novikovs (1896-1984) Ļevs Ošaņins 1950 3
Kur tu biji, bāleliņi Selga Mence (1953) Agris Pilsums 1990 3
Pastardiena Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Rainis 1990 3
Koris no operas Nabuko Džuzepe Verdi (1813-1901) 1990 3
Uz augšu