Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Ej, saulīte, drīz pie Dieva! Pāvuls Jurjāns (1866-1948) Tautasdziesma 1910 2
Liepa auga ar ozolu Valters Kaminskis (1929-1997) Tautasdziesma 1965 1
Ej, saulīte, drīz pie Dieva Alberts Jērums (1919-1978) Tautasdziesma 1993 1
Rīga dimd Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1873 9
Maza biju, bet jau gudra Oļģerts Grāvītis (1926-2015) Tautasdziesma 1965 2
Rīga dimd Jēkabs Mediņš (1885-1971) Tautasdziesma 1970 1
Bēdu manu, lielu bēdu Valters Kaminskis (1929-1997) Tautasdziesma 1965 4
Gaismiņa ausa Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1965 1
Mājās eju Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Tautasdziesma 1960 1
Meitas gūla dābolē [ābolā] Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1960 2
Beidzamās rozes Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1960 3
Bēda mana, liela bēda Arvīds Žilinskis (1905-1993) Tautasdziesma 1960 1
Ziedi, ziedi, papuvīte! Jēkabs Graubiņš (1886-1961) Tautasdziesma 1960 2
Tek saulīte tecēdama Jēkabs Graubiņš (1886-1961) Tautasdziesma 1990 2
Jo dziedāju, jo skanēja Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1955 2
Dziedot dzimu, dziedot augu Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Tautasdziesma 1938 8
Daugaviņa Daumants Gailis (1927-1991) Tautasdziesma 1955 1
Mugurdancis Marģers Zariņš (1910-1993) Tautasdziesma 1950 2
Kade pārnāksi, bāleliņi Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1950 1
Tumša nakte, zaļa zāle Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1950 4
Uz augšu