Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Lakstīgala kroni pina Arvīds Žilinskis (1905-1993) Tautasdziesma 1990 2
Mazs bij tēva novadiņis Helmers Pavasars (1903-1998) Tautasdziesma 1990 4
Es meitiņa kā rozīte Tālivaldis Ķeniņš (1919-2008) Tautasdziesma 1990 2
Ģērbies, saule, sudrabota Anita Kuprisa (1958) Tautasdziesma 1990 3
Skaista mana brāļa sēta Pāvuls Jurjāns (1866-1948) Tautasdziesma 1990 1
Liela pulka ģeņģu jāja Jurjānu Andrejs (1856-1922) Tautasdziesma 1990 1
Es karāi aiziedams Romualds Jermaks (1931) Tautasdziesma 1990 2
Kur tu iesi, jauns puisīti Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1990 2
Rozēm kaisu istabiņu Oļģerts Grāvītis (1926-2015) Tautasdziesma 1980 5
Div' dzelteni kumeliņi Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1977 2
Stāvēju, dziedāju Jūlijs Rozītis (1880-1952) Tautasdziesma 1977 4
Div' dūjiņas gaisā skrēja Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma 1880 2
Ozolīti, zemzarīti Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma 1880 1
Nebrauc tik dikti Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1970 3
Meita sēde kuražās Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1970 4
Ozolīti, zemzarīti Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1950 1
Ej, saulīte, drīz pie Dieva! Jurjānu Andrejs (1856-1922) Tautasdziesma 1880 1
Vai, dieniņi, miedziņš nāk Arvīds Žilinskis (1905-1993) Tautasdziesma 1970 1
Rožulauks Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1970 1
Es uzkāpu kalniņā Marija Gubene Tautasdziesma 1970 2
Uz augšu