Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Neviens putniņš tā nepūta Jānis Kade (1858-1923) Tautasdziesma 1895 1
Meitiņ' sēdēj' aiz ūdeņa Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma 1888 1
Kur tu augi, daiļa meita Ādams Ore (1855-1927) Tautasdziesma 1888 1
Līgo dziesmas Ēvalds Siliņš (1919-2015) Tautasdziesma 2018 1
Jūriņ' prasa Jānis Veismanis Tautasdziesma 2018 1
Vai tā mana vaina bija Romualds Jermaks (1931) Tautasdziesma 2018 1
Kur tu augi, daiļa meita Straumes Jānis (1861-1929) Tautasdziesma 1933 1
Saulīt' tecēj' tecēdama/ Tek saulīte tecēdama Dāvids Cimze (1822-1872) un Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1888 2
Līgo saule vakarā Rihards Skulte (1966) Tautasdziesma 2013 1
Kālabadi galdiņami Jevgeņijs Ustinskovs (1970) Tautasdziesma 2013 1
Līgo! Ārijs Šķepasts (1961) Tautasdziesma 2013 1
Vai tādēļ nedziedāju? Juris Vaivods (1966), Dāvja Stalta instrumentālais salikums Tautasdziesma 2013 1
Saule auda audekliņu Andris Sējāns (1978) Tautasdziesma 2013 1
Strauja upe/ Strauja, strauja upe tecēj' Vīgneru Ernests (1850-1933) Tautasdziesma 1888 8
Caur sidraba birzi gāju Juris Vaivods (1966) Tautasdziesma 2013 1
Krauklīt's sēž ozolā Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1888 4
Sasala jūrīna Raimonds Pauls (1936) Tautasdziesma 2003 2
Ūdens sauca, akmens vilka Juris Karlsons (1948) Tautasdziesma 2003 2
Gara, gara šī naksniņa Selga Mence (1953) Tautasdziesma 2018 1
Aiz ezera augsti kalni Alfrēds Feils (1902-1942) Tautasdziesma 2018 1
Uz augšu