Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Saule brida rudzu lauku Ilona Rupaine (1966) Tautasdziesma 2008 2
Vecie zvejnieki Dzintars Kļaviņš (1928-2007) Tautasdziesma 2008 1
Sunīšami maizi devu Dzintra Kurme-Gedroica (1968) Tautasdziesma 2008 1
Labvakar(i), sievasmāte Ilona Rupaine (1966) Tautasdziesma 2008 1
Meitiņas, māsiņas Valentīns Bērzkalns (1914-1975) Tautasdziesma 2003 2
Aiz kalniņa dūmi kūp Jānis Ozoliņš (1908-1981) Tautasdziesma 2008 1
Aunu, aunu balti kājas Imants Ramiņš (1943) Tautasdziesma 2008 1
Kalējs kala debesīs Leons Amoliņš (1937) Tautasdziesma 2008 1
Dzied', māsiņa, tu pret mani Romualds Jermaks (1931) Tautasdziesma 2003 3
Vēja māte Valdis Zilveris (1963) Tautasdziesma 2003 1
Saules meitas vedības Valdis Zilveris (1963) Tautasdziesma 2003 1
Divejādi saule tek Juris Vaivods (1966) Tautasdziesma 2003 1
Tumša nakte Pēteris Plakidis (1947-2017) Tautasdziesma 2003 1
Es bij' meita Pēteris Plakidis (1947-2017) Tautasdziesma 2003 1
Padziedāju, palīksmoju Jānis Norvilis (1906-1994) Tautasdziesma 2003 1
Ai, kaimiņu zeltenīte Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 2003 1
Skan balstiņas rītā agri Valters Kaminskis (1929-1997) Tautasdziesma 2003 1
Jem iekš rokas Jānis Kalniņš (1904-2000) Tautasdziesma 2003 1
Noriet saule vakarā Valentīns Bērzkalns (1914-1975) Tautasdziesma 2003 2
Ziedi, ziedi, rudzu vārpa Dace Aperāne (1953) Tautasdziesma 2003 2
Uz augšu