Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Tumsa, tumsa Jānis Norvilis (1906-1994) Tautasdziesma 2003 1
Jāņu nakti negulēju Uģis Prauliņš (1957) Tautasdziesma 2003 1
Trīs sidraba avotiņi Juris Vaivods (1966) Tautasdziesma 2003 1
Pie Dieviņa gari galdi Romualds Jermaks (1931) Tautasdziesma 2003 1
Nu ar Dievu, Vidzemīte [Nu ar Dievu, Vid(Kur)zemīte] Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1873 2
Div' pļaviņas es nopļāvu Alfrēds Feils (1902-1942) Tautasdziesma 1993 2
Silmala trīcēja dancojot Jēkabs Graubiņš (1886-1961) Tautasdziesma 1998 1
Še dziedāju, gavilēju Rihards Skulte (1966) Tautasdziesma 1998 1
Rīgas dziesmas Juris Vaivods (1966) Tautasdziesma 1998 1
Visi ciema suņi rēja Alfrēds Feils (1902-1942), Jāņa Grigaļa aranž. Tautasdziesma 1998 1
Mēnestiņis nakti brauca Valentīns Bērzkalns (1914-1975), Mārtiņš Aldiņš, Imanta Mežaraupa aranžija Tautasdziesma 1998 1
Ar savu bērīti Romualds Jermaks (1931) Tautasdziesma 1998 1
Aizlaida sauļeite Juris Vaivods (1966) Tautasdziesma 1993 1
Pērkons veda vedekliņu Artūrs Salaks (1891-1984) Tautasdziesma 1993 1
Aiz upītes jēri brēca Raimonds Pauls (1936) Tautasdziesma 1993 2
Sēju jauku rožu dārzu Jānis Kalniņš (1904-2000) Tautasdziesma 1993 1
Līgo dziesma Jānis Kalniņš (1904-2000) Tautasdziesma 1993 1
Līgo dziesmas - 10 melodiju virkne/ Jāņu dziesmas Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1880 4
Puiši, puiši, rudens nāca Romualds Jermaks (1931) Tautasdziesma 1993 1
Latviešu tautasdziesmu virkne Selga Mence (1953) Tautasdziesma 1990 1
Uz augšu