Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2023. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 690 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos. Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (692)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Dievs kungs ir mūsu stiprā pils Mārtiņš Luters Korālis 1873 2
Celies un top' apgaismota Kristians Palmers 1873 1
Dievs kungs, Dievs kungs Bernhards H. Kleins (1793-1832) 1873 1
Jūs pasaul's vārti Kristofs Vilibalds Gluks Dāvida 24. dziesma 1873 1
Dievs ir tā mīlīb' O .H. Engels 1873 1
Mūsu tēvs Kristians Heinrihs Rinks Sv.rakstu vārdi 1873 1
Kungs, dod mums sirsnīg' iekārot F. Dammass 1873 1
Teic, mana dvēsele to Kungu Ernsts Frīdrihs Gēblers 1873 1
Tēvijas dziesma Baumaņu Kārlis (1835-1905) Lapas Mārtiņs 1873 1
Saules meita kroņus pina Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1873 1
Es dziedāju, man jādzied Francis Abts (1819-1885) 1873 1
Kas tie tādi, kas dziedāja Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma 1873 5
Daugavas zvejnieku dziesma Baumaņu Kārlis (1835-1905) Fricis Brīvzemnieks 1873 1
Balta puķe Jānis Neilands (1831-1900) Tautasdziesma 1873 2
Maza biju, neredzēju Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma 1873 3
Ērkšķrozīte Francis Šūberts (1797-1828) Johans Volfgangs Gēte 1980 1
Zēns un roze Francis Šūberts (1797-1828) Johans Volfgangs Gēte 1873 1
Kur mājo mana meitiņa Dāvids Cimze (1822-1872) Ziņģe 1873 1
Karavīri bēdājās Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1873 1
Līgo laiva uz ūdeņa Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma 1873 1
Uz augšu