Aizvērt

Donāts Doniks

1962
Dejotājs, deju kolektīvu vadītājs

Dzimis 1962. gada 15. jūlijā Krāslavas rajonā. Pamatiemaņas tautas dejās ieguvis jau skolas laikā, dejojot Dagdas kultūras nama tautas deju ansamblī “Dagda” (1978–1980).

Prasmes pilnveidojis, dejojot Imanta Magones vadītajā tautas deju ansamblī “Liesma”. Profesionālo izglītību ieguvis Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kultūrizglītības darba fakultātē, dejas specializācijā (1983–1988). Studiju laikā uzkrājis pieredzi Valsts deju ansamblī “Daile” Ulda Žagatas vadībā (1985–1987), kā arī strādājis tautas deju ansamblī “Sprigulītis” par mākslinieciskā vadītāja I. Magones asistentu (1977–1982), bet pēc tam par ansambļa māksliniecisko vadītāju (1982–1984).

Daudzu oriģināldeju un tautas deju apdaru autors. Viņa horeogrāfijas tiek dejotas koncertos un deju svētkos, kā arī ir prēmētas konkursos – 9. Latviešu dziesmu svētku Kanādā jaunrades deju skatē (1991) deja “Ļaudonietis” tautas deju ansambļa “Sprigulītis” izpildījumā iegūst 1. vietu.

10. Deju svētku virsvadītājs.

Uz augšu