Dejas

Laikā no 1948. gada līdz 2013. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos ir dejotas teju 400 dažādas dejas – tautas dejas, tautas deju apdares, orģinālhoreogrāfijas un vairāk nekā 60 citu tautu dejas. Šajā sarakstā ir apkopotas Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos dejotās dejas, tajā skaitā dejas, kas dejotas deju lieluzvedumos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos un kopkora koncertos.

Sarakstā nav iekļautas dejas, kas tika dejotas XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku (1973) un XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku (1977) koncertos, jo šajos svētkos piedalījās tikai izlases tautas deju ansambļi un nebija pārstāvēti visas Latvijas tautas deju kolektīvi. Starp XVI un XVII Dziesmu svētkiem – 1975. gadā – tika rīkoti 7. Deju svētki, kuros piedalījās Latvijas tautas deju kolektīvi un ansambļi, tādēļ šajā sarakstā ir iekļautas dejas no 7. Deju svētku repertuāra.

Dejas nosaukums (420)
Kārtot:
Horeogrāfs
Kārtot:
Muzikālā apdare / Mūzika
Kārtot:
10 latviešu tautas deju virkne Milda Lasmane 2
Ačkups (Latviešu tautas deja) Grupu deja Tautas mūzika 2
Ačkups Bruno Priede Tautas mūzika 1
Adulienas bitenieki Jānis Purviņš Sniedze Grīnberga, aranžējums Ilze Grunte 1
Ai, tēvu zeme (Cielaviņa) Uldis Žagata Raimonds Pauls 4
Ai, zaļā birztaliņa Taiga Ludborža Kristīne Kārkle - Puriņa 1
Aiz ezera augsti kalni Uldis Žagata Raimonds Pauls 1
Aiz kalniņa dūmi kūp Gunta Skuja (Škapare) Raitis Ašmanis 1
Alku deja Skaidrīte Dariuss Imants Līcis 2
Alsungas polka Imants Magone Tautas mūzika 1
Alsunģietis (Latviešu tautas deja) Pāru deja Neolīna Vārsberga, Gunārs Ordelovskis 4
Alsunģietis Aija Baumane Vilis Kokamegi 2
Amatam ir zelta pamats Uldis Žagata Gunārs Ordelovskis 1
Andžiņš (Latviešu tautas deja) Pāru deja Neolīna Vārsberga 7
Andžiņš (Latviešu tautas deja) Velta Lodiņa Gunārs Ordelovskis 1
Apaļais mēness Tautas deja Tautas mūzika 1
Apdziedāšanās dancis Gunta Skuja Valts Pūce 1
Apinītis Vilis Ozols Rūdolfs Šteins, tautas mūzika, S. Kaldupes vārdi 1
Apkal manu kumeliņu Agris Daņiļevičs Juris Vaivods 1
Apkārt kalnu saule tek Agris Daņiļevičs Artūrs Buņķis 1
Uz augšu