Dejas

Laikā no 1948. gada līdz 2023. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos ir dejotas teju 450 dažādas dejas – tautas dejas, tautas deju apdares, orģinālhoreogrāfijas un vairāk nekā 60 citu tautu dejas. Šajā sarakstā ir apkopotas Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos dejotās dejas, tajā skaitā dejas, kas dejotas deju lieluzvedumos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos un kopkora koncertos. Sarakstā nav iekļautas dejas, kas tika dejotas XVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku (1973) un XVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku (1977) koncertos, jo šajos svētkos piedalījās tikai izlases tautas deju ansambļi un nebija pārstāvēti visas Latvijas tautas deju kolektīvi. Starp XVI un XVII Dziesmu svētkiem – 1975. gadā – tika rīkoti 7. Deju svētki, kuros piedalījās Latvijas tautas deju kolektīvi un ansambļi, tādēļ šajā sarakstā ir iekļautas dejas no 7. Deju svētku repertuāra.

Dejas nosaukums (442)
Kārtot:
Horeogrāfs
Kārtot:
Muzikālā apdare / Mūzika
Kārtot:
Rucavietis (Latviešu tautas deja) Grupu deja Eduards Grīnvalds 2
Jautrais pāris Jēkabs Stumbris Tautas mūzika 5
Ritenītis (Latviešu tautas deja) Grupu deja S. Krasnopjorovs 3
Tautas polka Pāru deja Eduards Grīnvalds 1
Diždancis (Latviešu tautas deja) Grupu deja Eduards Grīnvalds 2
Tuljaks (Igauņu tautas deja) Tautas mūzika 1
Dzirnaviņas (Lietuviešu tautas deja) Tautas mūzika 1
Kurpnieku polka (Igauņu tautas deja) Tautas mūzika 2
Krievu tautas deja 2
Jautrā polka (Igauņu deja) R. Rods Tautas mūzika 1
Ukraiņu tautas deja 1
Moldaveņaska (Moldāvu tautas deja) G. Ošurko Tautas mūzika 2
Sudmaliņas (Latviešu tautas deja) Harijs Sūna Gunārs Ordelovskis 2
Sudmaliņas (Latviešu tautas deja) Pāru deja Tautas mūzika 2
Sudmaliņas (Latviešu tautas deja) Grupu deja Eduards Grīnvalds 4
Andžiņš (Latviešu tautas deja) Pāru deja Neolīna Vārsberga 7
Andžiņš (Latviešu tautas deja) Velta Lodiņa Gunārs Ordelovskis 1
Brālītis un māsiņa (Latviešu tautas deja) Pāru deja Eduards Grīnvalds 2
Alsunģietis Aija Baumane Vilis Kokamegi 3
Alsunģietis (Latviešu tautas deja) Pāru deja Neolīna Vārsberga,Gunārs Ordelovskis 4
Uz augšu