Aizvērt

Astra Kronīte

1952
Pianiste, kordiriģente, pedagoģe

Dzimusi 1952. gada 19. jūlijā Adelaidē, Austrālijā. Mūzikas teorijas un klavierspēles pamatus apguvusi pie pianistes Benitas Vembris. Jau pusaudzes gados sākusi muzicēt ansambļos kā dziedātāja un pianiste. Augstāko izglītību klavierspēlē ieguvusi Adelaides Universitātē (1973), kur pēc tam turpinājusi studēt muzikoloģiju.

1979. gadā jaunajai diriģentei uzticēta Adelaides Latviešu biedrības jauktā kora “Dziesmu laiva” vadība (1979–2002). Kopš 2000. gada vada Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas vīru kori “Daugava”. Koris iestudē un dzied latviešu komponistu dziesmas, kuplina nodaļas sarīkojumus, piedalās Austrālijas latviešu Kultūras dienās un daudzos citos sabiedriskos pasākumos.

Latviešu mūzika ir diriģentes mūža sastāvdaļa un galvenais uzdevums. Ar savu darbību viņa popularizē latviešu mūzikas vērtības un nodod tās tālāk nākamajām paaudzēm. A. Kronīte stāvējusi pie šūpuļa vēsturiski svarīgiem izdevumiem – apkopojusi informāciju par Adelaides latviešu vokālajiem un instrumentālajiem ansambļiem, bijusi redakcijas kolēģijas locekle 2010. gadā izdotajai Adelaides Latviešu biedrības grāmatai “Pēdu nospiedumi – Latvieši Dienvidaustrālijā” (2010), kā arī vadījusi redakcijas kolēģiju grāmatām par viņas diriģēto koru “Dziesmu laiva” un “Daugava” vēsturi. Kā Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē Kultūras daļas locekle viņa organizējusi latviešu mūziķu koncertturnejas uz Austrāliju (1995–1996), bet pašlaik ir Adelaides Latviešu biedrības priekšsēde.

XXI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente un vairāku Trimdas dziesmu svētku un dziesmu dienu virsdiriģente.

Benitas Vembris mūzikas Goda balvas laureāte (2011).

Uz augšu