Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Kur tu augi, daiļa meita Ādams Ore (1855-1927) Tautasdziesma 1888 1
Daugavas zvejnieku dziesma/ Daugviņa māmuliņa Ādams Ore (1855-1927) Fricis Brīvzemnieks 1993 1
Kūru vīri, latvju dēli A.Rubecs Fricis Brīvzemnieks 1880 1
Svētku maršs A. Trūbe 1880 1
Pie Volgas A. Popovs Krievu tautasdziesma 1965 1
Plūst tālēs Aragva Gruzīnu tautasdziesma 1955 1
Dieva gods/ Tā debess slavē 1873 Ludvigs van Bēthovens Tā debess izteic 3
Uz augšu