Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Pavasara vakarā Aldonis Kalniņš (1928) Tautasdziesmas vārdi 1998 1
Dzimtene, mūzika mūžīgā Aldonis Kalniņš (1928) Ziedonis Purvs 1980 1
Galvas noliecam Aldonis Kalniņš (1928) Marta Bārbele 1970 1
Vīru dziesma Aldonis Kalniņš (1928) Ziedonis Purvs 1965 1
Latgalē Aldonis Kalniņš (1928) Skaidrīte Kaldupe 1960 6
Skani, dziesma Aldonis Kalniņš (1928) Skaidrīte Kaldupe 1960 1
Ej, saulīte, drīz pie Dieva Alberts Jērums (1919-1978) Tautasdziesma 1993 1
Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa Aivars Broks (1955) Latgaliešu tautasdziesma 2003 1
Liepu taka Agris Engelmanis (1936) Olafs Gūtmanis 1998 1
Tai rītā Agris Engelmanis (1936) Vaira Kamara 1998 1
Meža malā deg uguns Agris Engelmanis (1936) Ilga Rismane 1998 1
No zvejnieku soļiem Agris Engelmanis (1936) Olafs Gūtmanis 1990 1
Mūsu atbalss Agris Engelmanis (1936) Olafs Gūtmanis 1985 1
Dzimtenes vasara Ādolfs Skulte (1909-2000) Gunārs Selga 1970 2
Darbam slava Ādolfs Skulte (1909-2000) Valdis Lukss 1950 1
Šodien Ādolfs Skulte (1909-2000) Arvīds Skalbe 1950 3
Dievzemīte Ādolfs Skulte (1909-2000) Augusts Pārslietis 1938 1
Lūgšana Ādolfs Ābele (1889-1967) Visvaldis Sanders 1933 1
Aiz upītes meitas dzied Ādolfs Ābele (1889-1967) Tautasdziesma 1931 2
Trīs meitiņas saderēja Ādolfs Ābele (1889-1967) Tautasdziesma 1931 1
Uz augšu