Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Uz priekšu, jaunatne! Anatolijs Novikovs (1896-1984), aranžējums Jānis Ozoliņš Ļevs Ošaņins 1950 1
Pie akas Anatolijs Ļadovs Krievu tautasdziesma 1977 1
Esi sveicināta, saule! Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Rainis 2018 1
Biķeris miroņu salā Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Jānis Poruks 2003 1
Pastardiena Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Rainis 1990 3
Bezdelīgām aizejot Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Auseklis 1980 2
Kori no operas Baņuta Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Tautasdziesmas un Artūra Krūmiņa vārdi 1970 4
Šurp, brāļi! Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Kārlis Skalbe 1970 4
Mājās eju Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Tautasdziesma 1960 1
Kādi augsti kalni Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Rainis 1960 2
Dziedot dzimu, dziedot augu Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Tautasdziesma 1938 8
Meža meita Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Auseklis 1948 1
Kas tie tādi spēka vīri Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Vilis Plūdonis 1938 1
Kantāte Darbs un dziesma Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Rainis 1926 1
Romavas ozols Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Matīss Siliņš 1926 1
Dzimtenē Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Anna Brigadere 1926 1
Brīvība Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Auseklis 1926 2
Latvju himna Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Vilis Plūdonis 1926 4
Iz 137. Davida dziesmas Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Sv.rakstu vārdi 1926 1
Līksmošana Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Jānis Jaunsudrabiņš 1926 1
Uz augšu