Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Pērkons veda vedekliņu Artūrs Salaks (1891-1984) Tautasdziesma 1993 1
Fantāzija korim un orķestrim Rīgai Arturs Maskats (1957) Aleksandrs Čaks 2018 1
Jāņu dziesma Arturs Maskats (1957) Tautasdziesmas vārdi 2008 2
Mēs nākam Arturs Maskats (1957) Māra Zālīte 2003 1
Pavasara mūzika Arturs Maskats (1957) Uldis Bērziņš, tautasdziesmas vārdi 1998 1
Dziesma par konstitūciju Arno Babadžanjans (1921-1983) P.Gradovs 1980 1
Visas sirdis ar tevi Arkādijs Fiļipenko (1911-1983) B.Bičko 1955 1
Līgo! Ārijs Šķepasts (1961) Tautasdziesma 2013 1
Ģērbies, saule, sudrabota Anita Kuprisa (1958) Tautasdziesma 1990 3
Saule auda audekliņu Andris Sējāns (1978) Tautasdziesma 2013 1
Mēness ņēma saules meitu Andris Kontauts (1974) Tautasdziesmas vārdi 2008 1
Dziesma par avotiem Andrejs Ešpajs (1925-2015) V.Karpenko 1977 1
Meža atbalss Anatols Liepiņš (1907-1984) Olga Visocka 1950 1
Staļinam Anatols Liepiņš (1907-1984) Fricis Rokpelnis 1950 1
Latvijas PSR himna Anatols Liepiņš (1907-1984) Fricis Rokpelnis, Jūlijs Vanags 1948 3
Latvieši gavilē Staļinam Anatols Liepiņš (1907-1984) Meinhards Rudzītis 1948 1
Mūžsenais sapnis Anatolijs Novikovs (1896-1984) V. Haritonovs 1960 1
Mana dzimtene (krievu valodā) Anatolijs Novikovs (1896-1984) Ļevs Ošaņins 1950 3
Lejup pa māmuļu Volgu (krievu valodā) Anatolijs Novikovs (1896-1984) Krievu tautasdziesma 1948 1
Demokrātiskās jaunatnes himna Anatolijs Novikovs (1896-1984) Ļevs Ošaņins (atdz. Paula Līcīte) 1948 2
Uz augšu