Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Kur mājo mana meitiņa Dāvids Cimze (1822-1872) Ziņģe 1873 1
Maza biju, neredzēju Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma 1873 3
Kas tie tādi, kas dziedāja Dāvids Cimze (1822-1872) Tautasdziesma 1873 5
Saulīt' tecēj' tecēdama/ Tek saulīte tecēdama Dāvids Cimze (1822-1872) un Jānis Cimze (1814-1881) Tautasdziesma 1888 2
Daugaviņa Daumants Gailis (1927-1991) Tautasdziesma 1955 1
Ziedi, ziedi, rudzu vārpa Dace Aperāne (1953) Tautasdziesma 2003 2
Visskaistākā meitene D. Dinevs Bulgāru tautasdziesma 1970 2
Lūgšana Bruno Skulte (1905-1976) Leonīds Breikšs 2003 1
Aijā Bruno Skulte (1905-1976) Teodors Tomsons 2003 1
Krāc, viļņus veļot, Dņepra plašā (ukraiņu valodā) Boriss Ļatošinskis Ukraiņu tautasdziesma 1950 2
Kādu savu mīļo vēlos Boriss Kirvers V. Korsens 1965 1
Klausies! (krievu valodā) Boriss Aleksandrovs (1905-1994) Krievu revolucionārā dziesma 1960 1
Lai Padomju valstij ir slava Boriss Aleksandrovs (1905-1994) A.Šilovs (atdz. M.Vinogradovs) 1948 2
Ziedi, dzimtā zeme Boriss Aleksandrovs (1905-1994), Arno Babadžanjans Sergejs Mihalkovs 1970 2
Tas kungs ir mans gans Bernhards H. Kleins (1793-1832) 1895 1
Kas staigā Visaugstākā garīgā ceļus Bernhards H. Kleins (1793-1832) 1880 1
Dievs kungs, Dievs kungs Bernhards H. Kleins (1793-1832) 1873 1
Tas kungs ir mūsu cerība Bernhards H. Kleins (1793-1832) Atdz. F. Baginskis 1910 1
Vasaras dancis Benjamins Gorbuļskis (1925-1986) atdz. Ziedonis Purvs 1980 1
Koris no operas Pārdotā līgava Bedržihs Smetana (1824-1884) 2003 1
Uz augšu