Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Tautumeita, mellacītie Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1931 1
Kungi brauca Vāczemē Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1931 1
Cekulaina zīle (dzied) Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1931 1
Dievs dod Latvju zemītei Emilis Melngailis (1874-1954) Dainu vārdi 1931 1
Dāvida 19. dziesma Emilis Melngailis (1874-1954) Sv.rakstu vārdi 1931 1
Man māmiņa piesacīja Emilis Melngailis (1874-1954) dainu vārdi 1926 3
Dzērājpuisis bēdājāsi Emilis Melngailis (1874-1954) dainu vārdi 1910 2
Pūt, vējiņi Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1928 3
Bij' man vienas rozes dēļ Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1926 5
Vīrs, kam vara Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1926 1
Bārenītes slavināšana Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1926 4
Rožu dārzs Emilis Melngailis (1874-1954) Tautasdziesma 1926 1
Daba i [un] dvēsele Emilis Melngailis (1874-1954) Rainis 1926 1
Ai, manu kumeļu Emilis Melngailis (1874-1954) Andrievs Niedra 1910 1
Rīgai Elga Īgenberga (1921-2003) Arnolds Auziņš 2003 1
Jezups Einārs Lipskis (Mārtiņa Birņa instrumentācija) Latgaliešu tautasdziesma 2013 1
Jaunā tēvija Edvards Grīgs (1843-1907) 1998 1
Daļa no kantātes Olafs Trigvasons Edvards Grīgs (1843-1907) 1910 1
Uz jūras Eduards Veidenbergs 1910 1
Cerību un laimes zeme Eduards Elgars (1857-1934) Arturs C. Bensons 1998 1
Uz augšu