Dziesmas

No pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem 1873. gadā līdz pat 2018. gadam Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos kopkoris un apvienotie kori ir dziedājuši vairāk kā 687 dziesmas. No tām ap 480 dziesmas svētku repertuārā ir iekļautas tikai vienreiz, savukārt 174 ir latviešu tautasdziesmu apdares. Vien septiņas no šī saraksta dziesmām ir dziedātas vairāk nekā 10 Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Sarakstā apkopotas kopkora un apvienoto koru repertuāra dziesmas, kas dziedātas Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kopkora koncertos, senioru koru un deju kolektīvu koncertos, kā arī vokāli simfoniskās mūzikas koncertos.

Dziesmas nosaukums (687)
Kārtot:
Komponists / Apdares autors
Kārtot:
Teksts
Kārtot:
Pirmo reizi Dziesmu svētkos
Kārtot:
Dziesma brīvai Latvijai/ Lai līgo lepna dziesma Jānis Kalniņš (1904-2000) Vilis Plūdonis 1938 2
Atmaksas diena Jāzeps Vītols (1863-1948) Vilis Plūdonis 1948 3
Kas tie tādi spēka vīri Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Vilis Plūdonis 1938 1
Kas tie tādi spēka vīri Leonīds Vīgners (1906-2001) Vilis Plūdonis 2003 1
15.maija dziesma Jānis Norvilis (1906-1994) Vilis Plūdonis 1938 1
Tev mūžam dzīvot, Latvija Jānis Mediņš (1890-1966) Vilis Plūdonis 1990 2
Mežā vasarā Jēkabs Poruks (1895-1963) Vilis Plūdonis 1931 1
Bērnu dienas Valdemārs Ozoliņš (1896-1973) Vilis Plūdonis 1931 1
Kantāte No atzīšanas koka Jāzeps Vītols (1863-1948) Vilis Plūdonis 1926 1
Latvju himna Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Vilis Plūdonis 1926 4
Bērzs tīrelī Jāzeps Vītols (1863-1948) Vensku Edvarda atdzejojums 1888 2
Nakts Jāzeps Vītols (1863-1948) Veismanis [Pavasaru Jānis] 1938 1
Uzvaras lūgšana un pateicība E. Kremzers Vecnīderlandiešu tautasdziesma 1910 1
Žēlošanās E. Kremzers Vecnīderlandiešu tautasdziesma 1910 1
Dievs, sargi ķeizaru cariskās Krievijas himna Aleksandrs Ļvovs (1798-1870) Vasilijs Žukovskis (atdz. Juris Caunītis) 1873 5
Dzimtene Jānis Ozoliņš (1908-1981) Valija Brutāne 1965 2
Būsim jauni! Jānis Ozoliņš (1908-1981) Valdis Lukss 1955 1
Darbam slava Ādolfs Skulte (1909-2000) Valdis Lukss 1950 1
Zēnu dziesma Jānis Ozoliņš (1908-1981) Valdis Lukss 1948 1
Zied zeme Jēkabs Mediņš (1885-1971) Valdis Lukss 1948 1
Uz augšu