Sazināties ar kolekcijas veidotājiem Par kolekciju

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcijā „Latviešu Dziesmu svētki (1864–1940)” piedāvā iepazīties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā esošajiem materiāliem par Dziesmu svētkiem sākot no pirmajām dziesmu dienām Dikļos 1864. gadā līdz Latgales Dziesmu svētkiem 1940. gadā.

Kolekcijai par pamatu izraudzīta trimdas muzikologa Valentīna Bērzkalna grāmata „Latviešu Dziesmu svētku vēsture. 1864–1940”, kas ir apskatītā laika posma vispilnīgākā svētku dokumentācija. Kopā kolekcijā pieejami 17 plakāti, 19 grāmatas, kā arī 35 atklātnes un fotogrāfijas. Plakāti, atklātnes un fotogrāfijas pieejamas JPG formātā (garākā mala — 1200 px), savukārt grāmatas piedāvājam lejupielādēt PDF formātā. Grāmatu datnes veidotas izmantojot tekstu atpazīšanu (OCR — Optical character recognition), kas ļauj meklēt informāciju grāmatu pilnā tekstā. Digitālajiem objektiem ir iespējams pievienot komentārus.

Kolekcijā aplūkojami tādi autentiski dokumenti kā Dziesmu svētku vadoņi, kas laika gaitā kļuvuši arvien apjomīgāki, ietverot svarīgu informāciju par dziesmu svētkiem kopumā, aprakstus par svētku organizēšanu, īsas mūziķu biogrāfijas, svētku norises plānus, koncertprogrammas, dziesmu tekstus, koru un dziedātāju sarakstus, kā arī ziņas par Rīgas muzejiem, izstādēm, satiksmes līdzekļiem, viesnīcām, valsts un pašvaldības iestādēm, ārstiem un daudz ko citu. Dziesmu svētku fotogrāfijas, atklātnes un veido digitālās kolekcijas vizuālo daļu.

Darbs pie digitālās kolekcijas „Latviešu Dziesmu svētki (1864–1940)” turpināsies, digitalizējot Valentīna Bērzkalna grāmatu „Latviešu Dziesmu svētki trimdā”, kas izdota 1968. gadā.

Valentīns Bērzkalns

Valentīns Bērzkalns dzimis Izvaltā (Latvija) 1914. gadā un miris Pensilvānijā (ASV) 1975. gadā. Muzikologs, komponists un diriģents, beidzis Rēzeknes skolotāju institūtu, veidojis tautasdziesmu apdares, strādājis pie Latviešu mūzikas vēstures vārdnīcas sagatavošanas, rakstījis par Jurjānu Andreju. No 1968. gada bijis izdevuma „Latvju Mūzika” galvenais redaktors.

V. Bērzkalna „Latviešu Dziesmu svētku vēsture. 1864–1940” izdota Ņujorkā 1965. gadā. Kolekcijas veidotāji sirsnīgi pateicas autora tiesību mantiniecei Ženijai Bērzkalnai par viņas laipno atļauju grāmatu publiskot.

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku LNB veido kopš 2006. gada, digitalizēšanas darbi notiek jau kopš 1999. gada. Digitālā bibliotēka ir iespēja jebkuram interneta lietotājam piekļūt bibliotēku, muzeju un arhīvu krājumos esošajiem materiāliem. Tuvākajos gados digitālajā bibliotēkā plānots ievietot miljoniem resursu: avīzes, grāmatas, attēlus, kartes, audio un video ierakstus.

Šobrīd jau digitalizētos resursus var apskatīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnes "E-bibliotēkā", bet savu viedokli par digitālās bibliotēkas veidošanu izteikt digitālās bibliotēkas blogā.