VII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki

VII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki (tolaik - Septītie latvju vispārējie dziesmu svētki) Rīgā no 1931. gada 20. līdz 22. jūnijam. Svētku tapšanu negatīvi iespaido tādi sociālpolitiski notikumi kā pasaules saimnieciskā krīze un nestabilā valsts iekšpolitika.

Svētkus rīko 1930. gadā dibinātā Latviešu Dziesmu svētku biedrība.

Kā autoru, tā arī darbu skaita ziņā šī ir visplašākā vispārējo svētku programma. Sevišķi satura ziņā vērojama liela dažādība - dziesmas izceļas ar brīvu tematiku. Rīkotāju mērķis ir bijis pēc iespējas pilnīgāk parādīt visu toreizējās latviešu kora dziesmas ainu. No muzikālā viedokļa raugoties, atskaņotie darbi bija vienkāršāki izpildījuma ziņā, jo nacionālie dziesmu svētki netika rīkoti tikai dziesmas reprezentācijas dēļ vien, bet arī plašāka koru un klausītāju kontakta dēļ, kā tas bija svētku pašā sākumā.

Šie svētki bija Emīļa Melngaiļa zvaigžņu stunda – 7 tautasdziesmu apdares un 2 oriģināldziesmas labi raksturoja viņa daiļrades būtību un parādīja autoru kā vienu no visizcilākajiem latviešu kora dziesmas meistariem. Melngailis līdzās P. Jozuus, T. Kalniņam un T. Reiteram bija arī viens no svētku virsdiriģentiem.

Atklātnes un fotogrāfijas


Plakāti


Grāmatas