IV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki

IV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki (tolaik – Ceturtie vispārējie latviešu dziesmu un mūzikas svētki) notiek Jelgavā no 1895. gada 15. līdz 18. jūnijam . Kopkori veido 3000 dziedātāji. Šie Dziesmu svētki ir vienīgie, kas notiek ārpus Rīgas – tos organizē Jelgavas Latviešu biedrība.

Svētku programma ir īsāka un neparādās neviens jauns latviešu komponists, tomēr tīri nacionālā ziņā tā ir solis uz priekšu – 17 latviešu komponistu darbi ir pirmatskaņojumi, programmas latviešu daļa ir kvalitatīvi dziļāka un uzrāda lielāku žanru dažādību. Šo Dziesmu svētku centrālā persona ir Jurjānu Andrejs, kura atskaņotie kora darbi pieskaitāmi viņa atstātā muzikālā mantojuma labākajai daļai. Ar savu latvisko tematiku īpaši izceļama godalgotā kantāte „Līgojat, līksmojat”.

Jāzeps Vītols piesaka sevi ar „Beverīnas dziedoni” – dziesmu, kurai bija lemts kļūt par vienu no visvairāk atskaņotajiem kora darbiem.

Instrumentālās mūzikas koncerts Dziesmu svētku programmā bija liecība tam, ka arī šai žanrā latviešu mūzika sasniegusi pietiekami augstu līmeni, lai skanētu ne tikai no Dziesmu svētku estrādes vien.

Plakāti


Grāmatas